El pensament de disseny ha arribat a definir com la combinació d’empatia pel context d’un problema, la creativitat en la generació d’idees i solucions, i la racionalitat en l’anàlisi i diverses solucions de muntatge per al context del problema.